Навчання і виховання дошкільнят у закладі здійснює 9 педагогічних працівників , з них:

директор;

1 керівник музичний;

7 вихователів.

Освітній рівень:

Повна вища освіта ( спеціаліст, магістр) - 2

Кваліфікаційний рівень:

Вища категорія - 1

Звання « вихователь – методист» - 2

Без категорії (молодший спеціаліст) - 6

Педагогічний стаж:

від 3 до 10 років - 2

понад – 20 років - 7

Атестація педагогічних працівників закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України 06.10.2010року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473 «Про затвердження змін до типового положення про атестацію педагогічних працівників» та згідно з перспективним графіком атестації педагогічних кадрів. У закладі є усі нормативно – методичні матеріали. Всі педагоги закладу відповідно до перспективного плану проходять курсову перепідготовку на базі Херсонської Академії неперервної освіти, приймають участь у вебінарах, ведеться облік курсової перепідготовки.

Організація проходження педагогами курсів здійснюється з дотриманням трудового законодавства: за педагогами зберігається середня місячна заробітна плата, оплачуються витрати на відрядження.

У повній мірі забезпечуються права працівників на підвищення кваліфікації, створюються умови для підвищення фахової майстерності спеціалістів.


Кiлькiсть переглядiв: 715

Коментарi